आमच्याविषयी प्रभाग रचना, मतदान केंद्र, मतदार यादी नकाशा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, अंध वअपंग मतदार तसेच गरोदर अथवा तान्हया मुलासह असणा-या स्त्रिया यांना प्राधान्याने मतदान करु देण्याबाबत
महानगरपालिका, नगर परिषदा / नगर पंचायती निवडणुकांमये बॅलेट युनिटवरिल "End" बटनाच्या वापराबाबत
पात्र उमेदवारांची यादी
उमेदवारांची यादी
पात्र उमेदवारांची यादी
नगरपरिषद / नगरपंचायती सार्वत्रिक निवडणूक २०११ सुधारित कार्यक्रम
------
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
      © Anjangaon Surji Municipal Council General Election 2011 (अंजनगांव सुर्जी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०११)
Website developed by - Ultimate ITPL      
NA